องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรม โรงเรียนต้นแบบนักรียนไทยสุขภาพดี

    รายละเอียดข่าว

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมอบทุนให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมอบทุนให้
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ได้อนุมัติโครงการแก่ชมรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพจำนวน 3โครงการ
1.โครงกาอบรม อสร.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน)และเด็กทำได้ จำนวน 22,400 บาท
2.โครงการเลิกบุหรี่ให้นักเรียนที่ติดบุหรี่ จำนวน 15,000 บาท
3.โครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จำนวน 10,000 บาท


    เอกสารประกอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรม โรงเรียนต้นแบบนักรียนไทยสุขภาพดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว :