องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ 109
  22 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ 111
  22 พ.ย. 2561    ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  19 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะจง 111
  14 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma ๒๘๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  14 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma MP ๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  14 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (บ้านสระพรวน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  13 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  12 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด จำนวน ๑ คัน (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  12 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  9 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ 109
  9 พ.ย. 2561    ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  9 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  6 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
  1 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  31 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  25 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑๐๐ วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  25 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศพด.อบต.ดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85
  24 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองเตียน หมู่ ๕ และสระหนองบอน หมู่ ๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  11 ต.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี 89


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]