องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
  29 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  29 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
  28 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  28 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  27 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน ๒ ถัง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
  27 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  23 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) เครื่องพิมพ์ Laser Samsung M ๒๘๗๕ FD หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  22 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างถนนกลางบ้านไปทางบ้านนางเทา สันกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ 125
  22 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ 117
  22 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ 118
  22 พ.ย. 2561    ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  19 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะจง 119
  14 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma ๒๘๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  14 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma MP ๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  14 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (บ้านสระพรวน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  13 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  12 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด จำนวน ๑ คัน (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  12 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  9 พ.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ 117


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]