องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ ๕ 127
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ 136
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางสามแยกวัดบ้านมะระ หมู่ ๓ 133
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ 324
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านส้ม บ้านเปลาะปลอ หมุ่ ๗ 143
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมนึก สำนวนกลาง ไปทางบ้านนายสมาน อ้อยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ 149
  17 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน ๓๖,๐๐๐ กิโลกรัมและคลอรีน จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านสระพรวน) จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๗๐x๑.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 128
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 133
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสู่บึงมะระ หมู่ที่ ๓ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซิน สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  12 ธ.ค. 2561    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน 149
  7 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑ๆ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะจาะจง 138
  7 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131
  3 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135
  3 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]