องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  28 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชมานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
  18 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเบอร์ ๘๑๑ Color) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  13 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
  12 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131
  11 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  8 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
  21 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
  14 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ยี่ห้อ Canon IP ๗๒๗๐ (Inkjet Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้าดอนชมพู หมู่ที่ ๑ 152
  9 ม.ค. 2562    ประการศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ ๖ 163
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ 163
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ 161
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ 145
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลาง ไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ 147
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ 145
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ 132


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]