องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  1 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  28 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชมานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  18 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเบอร์ ๘๑๑ Color) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
  13 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  12 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
  11 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  8 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  21 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  14 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ยี่ห้อ Canon IP ๗๒๗๐ (Inkjet Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้าดอนชมพู หมู่ที่ ๑ 113
  9 ม.ค. 2562    ประการศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ ๖ 123
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ 125
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ 116
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ 104


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]