องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลสถานีส่งน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และบ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน (กองช่าง) ยี่ห้อ Emachines (Acer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
  26 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดดอก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
  22 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหลักราชการ ๑๐ ประการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตและงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเครื่องประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เหตุเพลิงไหม้ โรงเก็บของเก่า บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  12 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  8 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
  1 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  1 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]