องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเครื่องประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เหตุเพลิงไหม้ โรงเก็บของเก่า บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
  12 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
  8 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
  1 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  1 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  28 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชมานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
  18 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเบอร์ ๘๑๑ Color) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  13 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  12 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  11 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]