องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 พ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  11 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96
  9 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลสถานีส่งน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และบ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน (กองช่าง) ยี่ห้อ Emachines (Acer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  26 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดดอก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  22 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหลักราชการ ๑๐ ประการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตและงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเครื่องประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เหตุเพลิงไหม้ โรงเก็บของเก่า บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  14 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  12 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86
  8 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]