องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  8 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลดอนชมพู ทั้ง 13 หมู่บ้าน 5 โรงเรียน 8 วัด 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  3 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 บ้านมะระ หมู่ที่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 141
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล. ม.1 บ้านดอนชมพู (ส่วนที่เหลือ) 138
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11บ้านจอก 131
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านมิตรภาพ ม.12 129
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล. ม.10 บ้านดอนชมพูพัฒนา 122
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล.ม3 บ้านมะระ 130
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล.ม.4 บ้านสระพรวน 131
  7 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  7 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85
  25 พ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83
  11 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134
  9 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]