องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11บ้านจอก 99
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านมิตรภาพ ม.12 98
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล. ม.10 บ้านดอนชมพูพัฒนา 91
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล.ม3 บ้านมะระ 99
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล.ม.4 บ้านสระพรวน 101
  7 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
  7 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
  25 พ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
  11 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  9 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลสถานีส่งน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และบ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน (กองช่าง) ยี่ห้อ Emachines (Acer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  26 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดดอก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  22 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหลักราชการ ๑๐ ประการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตและงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  19 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]