องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
  11 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
  11 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของรางวัล โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
  9 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
  8 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลดอนชมพู ทั้ง 13 หมู่บ้าน 5 โรงเรียน 8 วัด 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
  3 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 บ้านมะระ หมู่ที่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 100
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล. ม.1 บ้านดอนชมพู (ส่วนที่เหลือ) 97
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11บ้านจอก 93
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านมิตรภาพ ม.12 91
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล. ม.10 บ้านดอนชมพูพัฒนา 84
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล.ม3 บ้านมะระ 92
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล.ม.4 บ้านสระพรวน 93
  7 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
  7 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]