องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
  6 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
  1 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
  1 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  1 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
  31 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 พฤศจิกายน 2563) โดยปฏิบัติหน้าที่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
  24 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70
  22 ก.ค. 2562    ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน 74
  18 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
  11 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69
  11 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
  11 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของรางวัล โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
  9 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
  8 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลดอนชมพู ทั้ง 13 หมู่บ้าน 5 โรงเรียน 8 วัด 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
  3 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 บ้านมะระ หมู่ที่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ 109
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลาง คสล. ม.1 บ้านดอนชมพู (ส่วนที่เหลือ) 106


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]