องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ 8508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
  14 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
  14 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72
  14 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
  14 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
  14 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
  7 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  6 ส.ค. 2562    ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 81
  6 ส.ค. 2562    ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพุทธสถานสานสัมพันธ์ของชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 75
  6 ส.ค. 2562    ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
  6 ส.ค. 2562    ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากแยกวัดดอนชมพู ไปทางปั๊มแก๊สสบายดี บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 79
  6 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
  6 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
  1 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  1 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
  1 ส.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
  31 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 พฤศจิกายน 2563) โดยปฏิบัติหน้าที่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  24 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
  22 ก.ค. 2562    ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน 66
  18 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]