องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2552    ประกาศรายชื่อผ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 116
  25 ธ.ค. 2552    ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง 116
  3 ธ.ค. 2552    ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 122
  24 พ.ย. 2552    ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านสระพรวน หมู่ 117
  24 พ.ย. 2552    เอกสารแนบท้ายประกาศยกเลิก 105
  29 พ.ค. 2552    สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 127
  11 พ.ค. 2552    ทดสอบการทำงานโปรแกรมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง 116


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] หน้าที่ 28