องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ธ.ค. 2556    ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข ถึง บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 13 143
  6 ธ.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข - บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 149
  27 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 147
  19 มิ.ย. 2553    สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ,หมู่ 2 ,หมู่ 3 และหมู่ 5 145
  19 มิ.ย. 2553    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนรี 133
  10 มี.ค. 2553    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนมิตรภาพบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 147
  10 มี.ค. 2553    สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง 118
  30 ธ.ค. 2552    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 134
  25 ธ.ค. 2552    ประกาศรายชื่อผ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 159
  25 ธ.ค. 2552    ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง 150
  3 ธ.ค. 2552    ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 154
  24 พ.ย. 2552    ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านสระพรวน หมู่ 154
  24 พ.ย. 2552    เอกสารแนบท้ายประกาศยกเลิก 139
  29 พ.ค. 2552    สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 165
  11 พ.ค. 2552    ทดสอบการทำงานโปรแกรมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง 148


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] หน้าที่ 28