องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 109
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 101
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 11 96
  24 ธ.ค. 2556    ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข ถึง บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 13 106
  6 ธ.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข - บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 112
  27 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 107
  19 มิ.ย. 2553    สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ,หมู่ 2 ,หมู่ 3 และหมู่ 5 107
  19 มิ.ย. 2553    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนรี 89
  10 มี.ค. 2553    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนมิตรภาพบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 109
  10 มี.ค. 2553    สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง 78
  30 ธ.ค. 2552    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 95
  25 ธ.ค. 2552    ประกาศรายชื่อผ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 101
  25 ธ.ค. 2552    ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง 108
  3 ธ.ค. 2552    ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 113
  24 พ.ย. 2552    ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านสระพรวน หมู่ 107
  24 พ.ย. 2552    เอกสารแนบท้ายประกาศยกเลิก 91
  29 พ.ค. 2552    สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 116
  11 พ.ค. 2552    ทดสอบการทำงานโปรแกรมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง 105


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] หน้าที่ 27