องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 มิ.ย. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 125
  16 มิ.ย. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 103
  16 มิ.ย. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 113
  16 มิ.ย. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 100
  16 มิ.ย. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 112
  16 มิ.ย. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 122
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้ม หมู่ที่ 2 117
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 101
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 102
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 118
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 111
  1 พ.ค. 2557    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 11 106
  24 ธ.ค. 2556    ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข ถึง บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 13 115
  6 ธ.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข - บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 122
  27 ต.ค. 2553    ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 118
  19 มิ.ย. 2553    สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ,หมู่ 2 ,หมู่ 3 และหมู่ 5 116
  19 มิ.ย. 2553    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนรี 103
  10 มี.ค. 2553    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนมิตรภาพบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 119
  10 มี.ค. 2553    สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง 90
  30 ธ.ค. 2552    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 106


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] หน้าที่ 27 [ 28 ]