องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 107
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ยันกลาง ไปทางบ้านนายประเสริฐ ยันกลาง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 92
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ ตับกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 113
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง ไปบ้านนายร่วม คุ้มภัย บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 94
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกกลางบ้าน ไปทางบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 95
  27 พ.ค. 2559    โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) 101
  2 มี.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู 109
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม (วัดศรีสุข) เลียบบึงไปโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี 107
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง 93
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ สายจากโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี ไปบ้านศรีสุข 117
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ สายจากโนนนางออม (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางเขตตำบลบิง 98
  11 ม.ค. 2559    ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านตามโครงการธารน้ำใจ สร้าบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 150
  30 ธ.ค. 2558    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี ไปบ้านศรีสุข บ้านดอนรี หมู่ที่5 102
  30 ธ.ค. 2558    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโนนนางออม (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางเขตตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่6 112
  30 ธ.ค. 2558    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่10 81
  30 ธ.ค. 2558    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนคอนกรีตเดิม (วัดศรีสุข) เลียบบึงไปโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎ์สามัคคี บ้านศรีสุข หมู่ที่8 117
  27 พ.ย. 2558    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 108
  13 พ.ย. 2558    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายจากบ้านดอนชมพู หมู่ที่10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 102
  21 ต.ค. 2558    ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 108
  21 ต.ค. 2558    ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 114


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าที่ 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]