องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ธ.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 134
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพไปทางศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ที่12 126
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง (จากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี บ้านดอนรี หมู่ที่5 136
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางฉันทะนา จิตพิมาย ไปทางบ้านนางรุจาภา จงกลาง บ้านจอก หมู่ที่11 122
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่1 บริเวณทางแยกทางโค้งหน้าบ้านนางประจวบ คูณกลาง ช่วงที่2 จากบ้านนายฉะอ้อน สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม)ไปทางศาลาประชาคม บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ึ7 143
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมหวัง อบโตนด ไปทางบ้านนายอัษฎาวุธ รักมิตร (ต่อจากถนนเดิม) บ้านส้ม หมู่ที่2 123
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านมะระ หมู่ที่3 138
  30 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 122
  13 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 142
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ยันกลาง ไปทางบ้านนายประเสริฐ ยันกลาง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 129
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ ตับกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 144
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง ไปบ้านนายร่วม คุ้มภัย บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 128
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกกลางบ้าน ไปทางบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 128
  27 พ.ค. 2559    โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) 136
  2 มี.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู 144
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม (วัดศรีสุข) เลียบบึงไปโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี 140
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง 128
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ สายจากโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี ไปบ้านศรีสุข 155
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ สายจากโนนนางออม (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางเขตตำบลบิง 133
  11 ม.ค. 2559    ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านตามโครงการธารน้ำใจ สร้าบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 181


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] หน้าที่ 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]