องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสงวน วรชมพู ไปทางบ้านนางอนันต์ ฉนำกลาง 112
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายต่อจากถนนเดิมไปทางบ้านนางแป้น รักมิตร 117
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายหวัน สินพูน ไปทางบ้านนายพรม หมายแก้วกลาง 100
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้าน ส.อบต.บันฑิต รึกกลาง ไปทางถนนสาธารณะ 113
  9 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ 87
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา 94
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากถนนหินคลุกไปริมหนองนา 96
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 110
  7 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ 95
  13 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 112
  6 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ 9 116
  6 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ 11 111
  2 ธ.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 104
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพไปทางศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ที่12 98
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง (จากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี บ้านดอนรี หมู่ที่5 110
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางฉันทะนา จิตพิมาย ไปทางบ้านนางรุจาภา จงกลาง บ้านจอก หมู่ที่11 92
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่1 บริเวณทางแยกทางโค้งหน้าบ้านนางประจวบ คูณกลาง ช่วงที่2 จากบ้านนายฉะอ้อน สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม)ไปทางศาลาประชาคม บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ึ7 112
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมหวัง อบโตนด ไปทางบ้านนายอัษฎาวุธ รักมิตร (ต่อจากถนนเดิม) บ้านส้ม หมู่ที่2 91
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านมะระ หมู่ที่3 107
  30 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 93


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าที่ 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]