องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านอาจารย์สร้อย สิงห์ใหม่ 124
  17 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้านผู้ใหญ่มยุรี แดนงูเหลือมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง 136
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางจำนอง ชอบทดกลาง ไปทางบ้านนางแม้น จองทองหลาง 145
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากแยกถนนมิตรภาพเข้าไปในหมู่บ้าน 126
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางดี ไปทางสามแยกหน้าบ้านนายจีระพัฒน์ เรียงสันเทียะ 146
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง 147
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาประชาคมไปทางหนองจอก 122
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายสุรินทร์ ตุ้มทอง 153
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสงวน วรชมพู ไปทางบ้านนางอนันต์ ฉนำกลาง 146
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายต่อจากถนนเดิมไปทางบ้านนางแป้น รักมิตร 146
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายหวัน สินพูน ไปทางบ้านนายพรม หมายแก้วกลาง 130
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้าน ส.อบต.บันฑิต รึกกลาง ไปทางถนนสาธารณะ 142
  9 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ 119
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา 126
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากถนนหินคลุกไปริมหนองนา 126
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 143
  7 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ 126
  13 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 146
  6 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ 9 151
  6 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ 11 141


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าที่ 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]