องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 105
  6 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ 9 109
  6 ม.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ 11 104
  2 ธ.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 95
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพไปทางศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ที่12 88
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง (จากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี บ้านดอนรี หมู่ที่5 104
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางฉันทะนา จิตพิมาย ไปทางบ้านนางรุจาภา จงกลาง บ้านจอก หมู่ที่11 85
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่1 บริเวณทางแยกทางโค้งหน้าบ้านนางประจวบ คูณกลาง ช่วงที่2 จากบ้านนายฉะอ้อน สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม)ไปทางศาลาประชาคม บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ึ7 106
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมหวัง อบโตนด ไปทางบ้านนายอัษฎาวุธ รักมิตร (ต่อจากถนนเดิม) บ้านส้ม หมู่ที่2 82
  21 ก.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านมะระ หมู่ที่3 99
  30 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 85
  13 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 100
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ยันกลาง ไปทางบ้านนายประเสริฐ ยันกลาง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 85
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ ตับกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 106
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง ไปบ้านนายร่วม คุ้มภัย บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 83
  7 มิ.ย. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกกลางบ้าน ไปทางบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 88
  27 พ.ค. 2559    โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) 93
  2 มี.ค. 2559    ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู 102
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม (วัดศรีสุข) เลียบบึงไปโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี 101
  15 ก.พ. 2559    ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง 85


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] หน้าที่ 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]