องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) 127
  3 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) 140
  2 ต.ค. 2560    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 147
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถตู้เพื่อบริการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 139
  2 ต.ค. 2560    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 153
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 151
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 130
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 132
  28 ก.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บและเข้าปกข้อบัญญัติตำบล 147
  27 ก.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและคลอรีน 132
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางรัตน์ จันทรจิต ไปทางบ้านนายเขียว เยี่ยงกลาง 132
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายอุบล สุขกุล ไปทางฝายน้ำล้ม 124
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางธูปหอม บุญไทยกลาง ไปทางบ้านนางเกสร ชำนาญพุดซา 132
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองที หมู่ 6 สายจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางบ้านนายยนต์ กำพุฒกลาง 143
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จากศาลาประชาคม ไปทางฝายบึงตลาดเกวียน 151
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ 8 สายเลียบบึงศรีสุขไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) 151
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 144
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 133
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนนคอนกรีตกลางบ้านไปทางบ้าน นางสำราญ คำกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมานิตย์ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายปั่น กระจัดกลาง 147
  18 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 132


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] หน้าที่ 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]