องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 94
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนนคอนกรีตกลางบ้านไปทางบ้าน นางสำราญ คำกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมานิตย์ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายปั่น กระจัดกลาง 107
  18 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 89
  17 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านอาจารย์สร้อย สิงห์ใหม่ 86
  17 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้านผู้ใหญ่มยุรี แดนงูเหลือมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง 99
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางจำนอง ชอบทดกลาง ไปทางบ้านนางแม้น จองทองหลาง 105
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากแยกถนนมิตรภาพเข้าไปในหมู่บ้าน 88
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางดี ไปทางสามแยกหน้าบ้านนายจีระพัฒน์ เรียงสันเทียะ 105
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง 108
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาประชาคมไปทางหนองจอก 83
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายสุรินทร์ ตุ้มทอง 111
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสงวน วรชมพู ไปทางบ้านนางอนันต์ ฉนำกลาง 105
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายต่อจากถนนเดิมไปทางบ้านนางแป้น รักมิตร 109
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายหวัน สินพูน ไปทางบ้านนายพรม หมายแก้วกลาง 91
  19 เม.ย. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้าน ส.อบต.บันฑิต รึกกลาง ไปทางถนนสาธารณะ 106
  9 มี.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ 80
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา 86
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากถนนหินคลุกไปริมหนองนา 90
  16 ก.พ. 2560    ประกาศราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 102
  7 ก.พ. 2560    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ 86


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] หน้าที่ 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]