องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บและเข้าปกข้อบัญญัติตำบล 119
  27 ก.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและคลอรีน 102
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางรัตน์ จันทรจิต ไปทางบ้านนายเขียว เยี่ยงกลาง 104
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายอุบล สุขกุล ไปทางฝายน้ำล้ม 96
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางธูปหอม บุญไทยกลาง ไปทางบ้านนางเกสร ชำนาญพุดซา 103
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองที หมู่ 6 สายจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางบ้านนายยนต์ กำพุฒกลาง 113
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จากศาลาประชาคม ไปทางฝายบึงตลาดเกวียน 120
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ 8 สายเลียบบึงศรีสุขไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) 120
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 114
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 102
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนนคอนกรีตกลางบ้านไปทางบ้าน นางสำราญ คำกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมานิตย์ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายปั่น กระจัดกลาง 115
  18 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 100
  17 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านอาจารย์สร้อย สิงห์ใหม่ 97
  17 ส.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้านผู้ใหญ่มยุรี แดนงูเหลือมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง 106
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางจำนอง ชอบทดกลาง ไปทางบ้านนางแม้น จองทองหลาง 115
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากแยกถนนมิตรภาพเข้าไปในหมู่บ้าน 97
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางดี ไปทางสามแยกหน้าบ้านนายจีระพัฒน์ เรียงสันเทียะ 114
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง 117
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาประชาคมไปทางหนองจอก 92
  16 พ.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายสุรินทร์ ตุ้มทอง 120


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] หน้าที่ 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]