องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล 92
  5 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 110
  4 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  3 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) 90
  3 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) 101
  2 ต.ค. 2560    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 108
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถตู้เพื่อบริการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 102
  2 ต.ค. 2560    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 111
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 107
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 90
  2 ต.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 90
  28 ก.ย. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บและเข้าปกข้อบัญญัติตำบล 111
  27 ก.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและคลอรีน 93
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางรัตน์ จันทรจิต ไปทางบ้านนายเขียว เยี่ยงกลาง 96
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายอุบล สุขกุล ไปทางฝายน้ำล้ม 89
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางธูปหอม บุญไทยกลาง ไปทางบ้านนางเกสร ชำนาญพุดซา 93
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองที หมู่ 6 สายจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางบ้านนายยนต์ กำพุฒกลาง 107
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จากศาลาประชาคม ไปทางฝายบึงตลาดเกวียน 113
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ 8 สายเลียบบึงศรีสุขไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) 111
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) 106


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าที่ 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]