องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
  17 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  11 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  4 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 116
  3 ม.ค. 2561    การเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 98
  29 ธ.ค. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน 119
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อริโก้ รุ่นเครื่อง U31MMP2501SP หมายเลขเครื่อง E336MA50171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127
  25 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยวิธีเจาะจง 116
  20 ธ.ค. 2560    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 98
  13 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจา 118
  6 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  1 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  1 ธ.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] หน้าที่ 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]