องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138
  2 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  22 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139
  18 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  18 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  17 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148
  11 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 159
  4 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 159
  3 ม.ค. 2561    การเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 125


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] หน้าที่ 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]