องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  28 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประปาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  28 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  16 ก.พ. 2561    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานกองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  13 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  12 ก.พ. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 สายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประชาคม 116
  9 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราคา จ้างเหมาบริการเตรียมสนามแข่งขัน เครื่องขยายเสียง ทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
  9 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  8 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
  6 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  5 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
  5 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  5 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  2 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
  22 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  18 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  18 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]