องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191
  21 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมประดับตกแต่ง จัดสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 137
  21 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการวันฉลองชัยชนะเท้าสุรนารี ประจำปี 2561 133
  14 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138
  13 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดฝึกปฏิบัติงานฯ อปพร. (อปพร.ใหม่ และ จนท.ประจำศูนย์ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
  8 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141
  8 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบไม่ปรับอากาศ โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
  7 มี.ค. 2561    ประการศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141
  6 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  28 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประปาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  28 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  16 ก.พ. 2561    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานกองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
  13 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
  12 ก.พ. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 สายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประชาคม 145
  9 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราคา จ้างเหมาบริการเตรียมสนามแข่งขัน เครื่องขยายเสียง ทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  9 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138
  8 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  6 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  5 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  5 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]