องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
  5 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86
  5 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
  5 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  2 ก.พ. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
  22 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  18 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
  18 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  18 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
  17 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  16 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  11 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  10 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
  8 ม.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]