องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2561    ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 107
  18 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  18 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  9 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  9 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  5 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  5 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129
  2 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  2 เม.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  27 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  27 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
  27 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  21 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156
  21 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมประดับตกแต่ง จัดสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 109
  21 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการวันฉลองชัยชนะเท้าสุรนารี ประจำปี 2561 107
  14 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  13 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดฝึกปฏิบัติงานฯ อปพร. (อปพร.ใหม่ และ จนท.ประจำศูนย์ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  8 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
  8 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบไม่ปรับอากาศ โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  7 มี.ค. 2561    ประการศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]