องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นทีไม่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
  31 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160
  30 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  25 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  25 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141
  23 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  21 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127
  18 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171
  17 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139
  10 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
  10 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
  9 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139
  7 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  4 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  3 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าที่ 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]