องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นทีไม่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  31 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  30 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  25 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
  25 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  23 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  22 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  21 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89
  18 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  17 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
  15 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  10 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  10 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  9 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]