องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายเขตตำบลควบคุมอาคาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  22 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
  20 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  20 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  19 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  19 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  11 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
  8 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  6 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  6 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  5 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นทีไม่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  4 มิ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  31 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  30 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
  25 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
  25 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  23 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]