องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในส่วนของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  10 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน ๑ คัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๓๓๙๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  7 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  3 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  1 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) 122
  1 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) 123
  25 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP๒๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  23 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  23 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ แบบน้ำ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ (๑๒โวลต์) จำนวน ๑ ลูก ประเภทดีเซล 107
  17 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 125
  17 ก.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  17 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถ้วย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  17 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] หน้าที่ 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]