องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  24 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141
  24 ส.ค. 2561    ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บสาร บานทึบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  24 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงกันดินไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบวัดดอนชมพู บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ 132
  24 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  24 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  20 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีต สายเลียบวัดดอนชมพู หมู่ที่ ๑ 162
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในส่วนของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  10 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน ๑ คัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๓๓๙๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156
  7 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156
  3 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
  1 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) 151


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] หน้าที่ 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]