องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150
  6 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๓๘๐ V จำนวน ๓ ตัว และปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  6 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon Fax-L๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ 144
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  5 ก.ย. 2561    ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง,ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  4 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
  4 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151
  4 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  3 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134
  3 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131
  31 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133
  31 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าที่ 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]