องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
  31 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
  31 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  24 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95
  24 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  24 ส.ค. 2561    ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บสาร บานทึบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
  24 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงกันดินไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบวัดดอนชมพู บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ 92
  24 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  24 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  20 ส.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีต สายเลียบวัดดอนชมพู หมู่ที่ ๑ 126
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในส่วนของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
  20 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
  10 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน ๑ คัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๓๓๙๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  9 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  7 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  6 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าที่ 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]