องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  11 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  7 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  6 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๓๘๐ V จำนวน ๓ ตัว และปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88
  6 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon Fax-L๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ 107
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  5 ก.ย. 2561    ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  4 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง,ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  4 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  4 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  4 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  3 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]