องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 104
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 105
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สำหรับบริเวณพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 115
  19 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  19 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  18 ก.ย. 2561    ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  18 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
  17 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  14 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
  11 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  7 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123
  6 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
  6 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๓๘๐ V จำนวน ๓ ตัว และปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  6 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon Fax-L๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ 119
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]