องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129
  8 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147
  2 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองบอน หมู่ ๑และสระหนองเตียน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145
  2 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล SAE ๑๕W-๔๐ ขนาดถังความจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  1 ต.ค. 2561    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 133
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ดอนชมพู จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ -ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148
  26 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 129
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 131
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สำหรับบริเวณพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 141
  19 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127
  19 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144
  18 ก.ย. 2561    ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
  18 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  17 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125
  14 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 152
  13 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
  11 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]