องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 พ.ย. 2561    ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120
  9 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  6 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
  1 พ.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  31 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  25 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑๐๐ วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  25 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศพด.อบต.ดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95
  24 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองเตียน หมู่ ๕ และสระหนองบอน หมู่ ๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
  11 ต.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี 100
  11 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  9 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
  9 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
  8 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  8 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
  2 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองบอน หมู่ ๑และสระหนองเตียน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  2 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล SAE ๑๕W-๔๐ ขนาดถังความจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113
  1 ต.ค. 2561    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 100
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ดอนชมพู จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ -ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  26 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]