องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  9 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
  9 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
  8 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
  8 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
  2 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองบอน หมู่ ๑และสระหนองเตียน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
  2 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล SAE ๑๕W-๔๐ ขนาดถังความจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  1 ต.ค. 2561    ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 90
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ดอนชมพู จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104
  1 ต.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ -ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  26 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 92
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 91
  25 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สำหรับบริเวณพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 101
  19 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
  19 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  18 ก.ย. 2561    ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112
  18 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
  17 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86
  14 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]