องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง พ.ศ. 2565


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู โดยนายอานนท์ หนากลาง หัวหน้าสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมระบายสี กิจกรรมผู้ปกครองและนักเรียนลอยกระทงร่วมกัน

2022-11-16
2022-11-08
2022-11-08
2022-10-18
2022-10-18
2022-10-18
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-10