องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมรับมอบบ้านผู้พิการรายนายบรรจบ กลมกลาง หมู่ที่ 7


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมรับมอบบ้านผู้พิการรายนายบรรจบ กลมกลาง หมู่ที่ 7 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 บาท

2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-21
2022-09-05
2022-09-02
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-26