องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.2,11,3,4,6 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.2,11,3,4,6 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. รับลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนโสด

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำหรับคนสมรสและมีบุตร ก่อนลงทะเบียนตามวัน/เวลา ที่กำหนด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-21
2022-09-05
2022-09-02
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-26