องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.1,12,9,10 และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ให้คำแนะนำประชาชน ม.1,12,9,10 และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนลงทะเบียนตามวัน/เวลา ที่กำหนด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-21
2022-09-05
2022-09-02
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-26