องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 "Moving beyond Smart Cities"


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ "Moving beyond Smart Cities: นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน" โดยอาจารย์ศุภชาติ  บุตรดีขันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 

2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-06-25
2021-06-23
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-11
2021-06-02