องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัย"


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายประเวท  ศรีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ตำบลต้นแบบขับขี่ปลอดภัย" ในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2

2021-07-09
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-06-25
2021-06-23
2021-06-17
2021-06-11
2021-06-11
2021-06-02