องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 63-4 ม.ค. 64 (7 วัน) โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม.  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09
2020-12-09
2020-12-07
2020-12-04