องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชุม อปพร.


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุม อปพร.ทุกหมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู และติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนชมพู

2021-02-10
2021-02-09
2021-02-08
2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09