องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ณ ห้องประชุมตะโกราย๑ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2021-02-10
2021-02-09
2021-02-08
2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09