องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ครอบครองที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ออกตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ครอบครองที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ออกตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะเพื่อจะดำเนินการก่อสร้างถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมา

2021-02-10
2021-02-09
2021-02-08
2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09