องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานส่งเสริมการเกษตร สูบน้ำเข้าสู่สระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕


วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ งานส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินการสูบน้ำจากเหมืองส่งน้ำ เข้าสู่สระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ เพื่อสำรองน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและกักเก็บน้ำให้เพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
 

2020-10-22
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-20
2020-10-19
2020-10-15
2020-09-22
2020-09-21
2020-09-14
2020-09-11