องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพู และ ตำบลหลุมข้าว


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตตำบลดอนชมพู และ ตำบลหลุมข้าว
นำโดย นายประเวท ศรีทอง
ปลัด อบต.ดอนชมพู ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจแนวเขตตำบลฯ

2020-10-22
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-20
2020-10-19
2020-10-15
2020-09-22
2020-09-21
2020-09-14
2020-09-11