องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนชมพู ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 999arch

2020-09-22
2020-09-21
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-02
2020-08-27
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-19