องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


"จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน"


ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.จอส.พระราชทาน) เดินทางมาดูการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินการ"จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมกิจกรรมที่ 2 ขุดแหล่งน้ำเดิม/กำจัดวัชพืช สระน้ำโรงเรียนดอนผวา

2020-06-19
2020-06-19
2020-02-25
2020-02-13
2020-02-11
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-06
2019-12-06