องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 7 บ้านเปลาะปลอ


โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นาย วีระยุทธ ก้อนพิมาย หมู่ที่ 7 บ้านเปลาะปลอ ตำบลดอนชมพู โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างบ้าน ที่มีโครงสร้างเดิมอยู่แล้ว จำนวน 40,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณสนุบสนุนจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา🏠🔨🚪

2020-02-25
2020-02-13
2020-02-11
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-06
2019-12-06
2019-12-05
2019-05-21