องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]3
3 ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]52
4 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2565 ]116
5 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 24 มี.ค. 2565 ]108
6 วันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจน [ 11 มี.ค. 2565 ]115
7 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]114
8 วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2564 ]112
9 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชุม อปพร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]111
10 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประชุม อปพร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]106
11 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]158
12 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]160
13 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประชุมร่วมปรึกษาหารือในการก่อสร้างทางสาธารณะ [ 3 ธ.ค. 2563 ]124
14 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2563 ]110
15 ประมวลภาพ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]112