องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :