องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 17 ต.ค. 2562 ]26
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) สวัสดิการสังคม [ 28 มิ.ย. 2562 ]102
3 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 11 ธ.ค. 2561 ]114
4 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงงานบริการ [ 1 ก.ค. 2559 ]111
5 ขออนุมัติปรับปรุงผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 1 ก.ค. 2559 ]114
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 มิ.ย. 2559 ]108
7 แบบคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2559 ]113