องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ [ 18 ธ.ค. 2561 ]106
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านส้ม บ้านเปลาะปลอ หมุ่ ๗ [ 18 ธ.ค. 2561 ]139
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมนึก สำนวนกลาง ไปทางบ้านนายสมาน อ้อยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ [ 18 ธ.ค. 2561 ]140
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน ๓๖,๐๐๐ กิโลกรัมและคลอรีน จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]88
165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านสระพรวน) จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๗๐x๑.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]100
166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]98
167 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]93
168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]93
169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]105
170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสู่บึงมะระ หมู่ที่ ๓ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]95
171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซิน สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]133
172 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน [ 12 ธ.ค. 2561 ]153
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑ๆ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]145
174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]129
175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]164
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]91
177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]126
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]144
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]104
180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29