องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :