องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน (กองช่าง) ยี่ห้อ Emachines (Acer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]107
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดดอก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]87
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหลักราชการ ๑๐ ประการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตและงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]90
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]89
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเครื่องประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]83
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]92
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เหตุเพลิงไหม้ โรงเก็บของเก่า บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]83
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]89
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]103
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]93
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]82
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]90
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]95
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]91
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]93
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]94
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]195
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]148
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]151
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชมานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]139
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29