องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ม.7 [ 24 ม.ค. 2566 ]66
2 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 [ 24 ม.ค. 2566 ]62
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]70
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2565 ]63
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]74
6 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 [ 3 ต.ค. 2565 ]42
7 ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางวิภา กุนอก ไปทางบ้านนายสมาน ปุ๊กกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ [ 26 ม.ค. 2565 ]227
8 ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่๒) สายจากสามแยกบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง ไปทางบ้านนางไข่ ตุ้มทอง บ้านมะระ หมู่ ๓ [ 26 ม.ค. 2565 ]151
9 ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่๒) สายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู ๕ [ 26 ม.ค. 2565 ]199
10 ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายแยกบ้านนายกิตติ ตับกลาง ไปทางบ้านนายแป๋ว สมจะบก บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 26 ม.ค. 2565 ]135
11 ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางลงถนนไปทางบ้านนางสอิ้ง วนกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ [ 26 ม.ค. 2565 ]144
12 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]180
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ [ 7 เม.ย. 2564 ]171
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากรอยต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ [ 7 เม.ย. 2564 ]124
15 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]130
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอาจารย์คนึง ไทยกลางไปทางบ้านนางเพ็ง บุญไทยกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ 1 [ 31 มี.ค. 2564 ]142
17 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]133
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 [ 20 ม.ค. 2564 ]176
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔ [ 13 ม.ค. 2564 ]125
20 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]180
21 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนลาดยางไปทางบ้าน นางพุฒ แหวกกลาง บ้านมะระ หมู่ ๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]117
22 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]147
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางน้อย เมืองกลาง ไปทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมบึงศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ ๘ [ 25 ธ.ค. 2563 ]122
24 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]95
25 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]121
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากสวนนายแจ่ม คบด่านกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 10 ก.ย. 2563 ]119
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านนางนิตยา สิงห์ใหม่ ไปทางแยกบ้านนางละอองดาว บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ [ 10 ก.ย. 2563 ]106
28 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]97
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ [ 25 ส.ค. 2563 ]98
30 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]85
31 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ ๒ [ 21 ส.ค. 2563 ]93
32 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]118
33 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒ [ 17 ส.ค. 2563 ]138
34 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.89-086 สายเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนชมพู กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต [ 27 เม.ย. 2563 ]95
35 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]87
36 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้าน นายสุนทร ขวัญกลางไปทางแยกประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ [ 31 มี.ค. 2563 ]95
37 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้าน นายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕ [ 31 มี.ค. 2563 ]150
38 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]88
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากข้างโรงงานพลาสติก เชื่อมถนนไปทางบ้านเพชร บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 17 มี.ค. 2563 ]124
40 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]93
41 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัยไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ 1 [ 28 ม.ค. 2563 ]136
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากกระท่อมนายเถลิง พยุงกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ 2 [ 28 ม.ค. 2563 ]99
43 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]100
44 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสมเดช ชอบอยู่กลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ [ 13 ม.ค. 2563 ]147
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง ด่านกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านมะระ หมู่ ๓ [ 13 ม.ค. 2563 ]90
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบึงสำโรง เชื่อมต่อระหว่างตำบลบิง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2562 ]140
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางบ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2562 ]84
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนายยิน ฤทธิ์กลาง ไปทางบ้านเพชรเชื่อมต่อตำบลบิง (ต่อจากถนนเดิม) บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2562 ]91
49 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]87
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โ [ 1 ต.ค. 2562 ]87
51 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 1 อัตร ระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2562 ]121
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 1 อัตร ระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2562 ]88
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สำหรับบริเวณพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 1 อัตร ระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพ [ 1 ต.ค. 2562 ]85
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]132
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]88
56 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 11 ก.ย. 2562 ]96
57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]95
58 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนนเดิมบ้านนางละอองดาว ไปทางสวนนายเมือง แก้วสุข บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ [ 10 ก.ย. 2562 ]142
59 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]83
60 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังป้ายโรงเรียนศรีสุขวิทยา ไปทางบ้านนางสุวรรณ์ จูงกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ [ 10 ก.ย. 2562 ]146
61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]135
62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) [ 9 ก.ย. 2562 ]134
63 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ 6381 [ 2 ก.ย. 2562 ]138
64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) [ 2 ก.ย. 2562 ]90
65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]84
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]144
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 27 ส.ค. 2562 ]86
68 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายคำ ขอดวงกลาง ไปทางวัดขี้เหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 [ 27 ส.ค. 2562 ]139
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางบ้านนายทศพร คอกกลาง ไปทางบ้านนางชม ล้อมกลาง บ้านส้ม หมู่ 2 [ 27 ส.ค. 2562 ]149
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลางไปทางศาลาประชาคม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 [ 27 ส.ค. 2562 ]87
71 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]86
72 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]86
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]89
74 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ 8508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]105
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]84
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]94
77 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]82
78 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]88
79 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]85
80 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]92
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ส.ค. 2562 ]87
82 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพุทธสถานสานสัมพันธ์ของชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ส.ค. 2562 ]130
83 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]86
84 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากแยกวัดดอนชมพู ไปทางปั๊มแก๊สสบายดี บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 [ 6 ส.ค. 2562 ]144
85 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]121
86 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]85
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]94
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]92
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]89
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 พฤศจิกายน 2563) โดยปฏิบัติหน้าที่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]91
91 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]94
92 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน [ 22 ก.ค. 2562 ]86
93 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]89
94 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]89
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]86
96 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของรางวัล โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]84
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]87
98 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลดอนชมพู ทั้ง 13 หมู่บ้าน 5 โรงเรียน 8 วัด 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]89
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]83
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]88
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 บ้านมะระ หมู่ที่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]88
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]89
103 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 โครงการ [ 12 มิ.ย. 2562 ]85
104 ประกาศราคากลาง คสล. ม.1 บ้านดอนชมพู (ส่วนที่เหลือ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]77
105 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11บ้านจอก [ 12 มิ.ย. 2562 ]86
106 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านมิตรภาพ ม.12 [ 12 มิ.ย. 2562 ]84
107 ประกาศราคากลาง คสล. ม.10 บ้านดอนชมพูพัฒนา [ 12 มิ.ย. 2562 ]83
108 ประกาศราคากลาง คสล.ม3 บ้านมะระ [ 12 มิ.ย. 2562 ]78
109 ประกาศราคากลาง คสล.ม.4 บ้านสระพรวน [ 12 มิ.ย. 2562 ]81
110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]87
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]93
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]83
113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]84
114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ 11 บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านดอนรี หมู่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2562 ]89
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]85
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]87
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลสถานีส่งน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และบ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]88
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]86
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]85
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]92
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน (กองช่าง) ยี่ห้อ Emachines (Acer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]108
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดดอก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]88
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายหลักราชการ ๑๐ ประการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตและงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]92
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]91
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเครื่องประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]88
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]93
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เหตุเพลิงไหม้ โรงเก็บของเก่า บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]86
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]90
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]105
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]94
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]84
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]90
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]96
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]92
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]94
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]95
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]196
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]148
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายพระหลวงปู่ด้วง อายุ ๑๐๑ ปี ณ วัดกอก ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]152
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชมานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]140
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเบอร์ ๘๑๑ Color) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]137
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]91
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]97
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]101
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]140
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]96
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]86
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ยี่ห้อ Canon IP ๗๒๗๐ (Inkjet Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2562 ]150
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้าดอนชมพู หมู่ที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2562 ]93
150 ประการศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ ๖ [ 9 ม.ค. 2562 ]169
151 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ [ 9 ม.ค. 2562 ]152
152 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ [ 9 ม.ค. 2562 ]124
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ [ 7 ม.ค. 2562 ]166
154 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลาง ไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ [ 7 ม.ค. 2562 ]132
155 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ [ 7 ม.ค. 2562 ]97
156 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ [ 7 ม.ค. 2562 ]142
157 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ ๕ [ 7 ม.ค. 2562 ]143
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]104
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ [ 18 ธ.ค. 2561 ]164
160 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางสามแยกวัดบ้านมะระ หมู่ ๓ [ 18 ธ.ค. 2561 ]100
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ [ 18 ธ.ค. 2561 ]108
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านส้ม บ้านเปลาะปลอ หมุ่ ๗ [ 18 ธ.ค. 2561 ]139
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมนึก สำนวนกลาง ไปทางบ้านนายสมาน อ้อยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ [ 18 ธ.ค. 2561 ]140
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน ๓๖,๐๐๐ กิโลกรัมและคลอรีน จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]89
165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านสระพรวน) จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๗๐x๑.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]101
166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]98
167 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]94
168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]93
169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]106
170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสู่บึงมะระ หมู่ที่ ๓ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]96
171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซิน สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]135
172 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน [ 12 ธ.ค. 2561 ]154
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑ๆ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]146
174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]130
175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]165
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]93
177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]126
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]146
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]104
180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]97
181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสู่บึงมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]105
182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]90
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]98
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]148
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]95
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]94
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]132
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]92
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]129
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน ๒ ถัง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]87
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]92
192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) เครื่องพิมพ์ Laser Samsung M ๒๘๗๕ FD หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]88
193 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างถนนกลางบ้านไปทางบ้านนางเทา สันกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ [ 22 พ.ย. 2561 ]84
194 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ ๖ [ 22 พ.ย. 2561 ]139
195 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 22 พ.ย. 2561 ]128
196 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]85
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]84
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma ๒๘๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]141
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Pixma MP ๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]85
200 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (บ้านสระพรวน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]89
201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]139
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด จำนวน ๑ คัน (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]93
203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]87
204 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคะนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ [ 9 พ.ย. 2561 ]85
205 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2561 ]85
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2561 ]87
207 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]88
208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]96
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]143
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑๐๐ วัน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลดอนชมพู ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]86
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศพด.อบต.ดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]96
212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองเตียน หมู่ ๕ และสระหนองบอน หมู่ ๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]149
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี [ 11 ต.ค. 2561 ]145
214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2561 ]89
215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2561 ]139
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2561 ]94
217 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]92
218 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2561 ]127
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำเข้าสระหนองบอน หมู่ ๑และสระหนองเตียน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2561 ]147
220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล SAE ๑๕W-๔๐ ขนาดถังความจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2561 ]105
221 ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 1 ต.ค. 2561 ]89
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ดอนชมพู จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]89
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ -ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]89
224 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]148
225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 25 ก.ย. 2561 ]91
226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 25 ก.ย. 2561 ]93
227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สำหรับบริเวณพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 25 ก.ย. 2561 ]89
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]92
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]89
230 ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]134
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]87
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]90
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]92
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]89
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]88
236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]108
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]89
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]88
239 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]88
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]90
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๓๘๐ V จำนวน ๓ ตัว และปั๊มหอยโข่ง ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]91
242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon Fax-L๑๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 6 ก.ย. 2561 ]96
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]91
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]93
245 ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]88
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]88
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]88
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]93
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง,ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]87
250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]89
251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]91
252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]90
253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]85
254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]89
255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]82
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]91
257 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]87
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]97
259 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บสาร บานทึบ ๒ บานเปิด (มอก.) จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]91
260 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงกันดินไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบวัดดอนชมพู บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ [ 24 ส.ค. 2561 ]97
261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]84
262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการ ฟันสวย ปากสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]80
263 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงกำแพงดินไหล่ทางถนนคอนกรีต สายเลียบวัดดอนชมพู หมู่ที่ ๑ [ 20 ส.ค. 2561 ]158
264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]139
265 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในส่วนของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]86
266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]95
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน ๑ คัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๓๓๙๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]105
268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]170
269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]145
270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลโนนแดง และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโจด ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]104
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]96
272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]95
273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]99
274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท สำหรับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]98
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]99
276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) [ 1 ส.ค. 2561 ]102
277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) [ 1 ส.ค. 2561 ]101
278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP๒๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]154
279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]97
280 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ แบบน้ำ ขนาด ๑๒๐ แอมป์ (๑๒โวลต์) จำนวน ๑ ลูก ประเภทดีเซล [ 23 ก.ค. 2561 ]167
281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ [ 17 ก.ค. 2561 ]98
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]95
283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถ้วย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]94
284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]97
285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2561 ]95
286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบ [ 16 ก.ค. 2561 ]96
287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณคือรูปย่าโม ขนาด 14x20 นิ้ว พร้อมใส่กรอบ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน [ 12 ก.ค. 2561 ]101
288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่ [ 12 ก.ค. 2561 ]98
289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประ [ 12 ก.ค. 2561 ]110
290 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร [ 12 ก.ค. 2561 ]103
291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]100
292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2561 ]97
293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]96
294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2561 ]98
295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]93
296 ประกาศรายชื่อผู้ชนการเสนอราคา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]100
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาพเจาะจง (กองช่าง [ 3 ก.ค. 2561 ]103
298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนศรีสุขวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]105
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]101
300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]96
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบำรุงรักษาผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๓ เดือน ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]99
302 ประกศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้า-ออกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 26 มิ.ย. 2561 ]101
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]102
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]93
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายเขตตำบลควบคุมอาคาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]140
306 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]104
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]100
308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]97
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]137
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]102
311 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2561 ]97
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]98
313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]101
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]100
315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]97
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]105
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]95
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นทีไม่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]98
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]145
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]99
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]102
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]94
323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]103
324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2561 ]92
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]94
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]138
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]138
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]87
329 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]84
330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]84
331 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]84
332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]85
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]89
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]84
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]87
336 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]135
337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]82
338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]88
339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]133
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 1 พ.ค. 2561 ]87
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2561 ]88
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]83
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]85
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]88
345 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 18 เม.ย. 2561 ]89
346 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2561 ]88
347 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2561 ]91
348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]96
349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]84
350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]97
351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]93
352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]87
353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]86
354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]80
355 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]84
356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]87
357 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2561 ]87
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมประดับตกแต่ง จัดสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]85
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โครงการวันฉลองชัยชนะเท้าสุรนารี ประจำปี 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]88
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2561 ]86
361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดฝึกปฏิบัติงานฯ อปพร. (อปพร.ใหม่ และ จนท.ประจำศูนย์ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]92
362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2561 ]85
363 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารแบบไม่ปรับอากาศ โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2561 ]80
364 ประการศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2561 ]86
365 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2561 ]139
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประปาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]108
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]134
368 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานกองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2561 ]98
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]95
370 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ 12 สายจากแยกถนนมิตรภาพ (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางศาลาประชาคม [ 12 ก.พ. 2561 ]143
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราคา จ้างเหมาบริการเตรียมสนามแข่งขัน เครื่องขยายเสียง ทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]97
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]98
373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2561 ]90
374 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]95
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2561 ]91
376 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2561 ]91
377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2561 ]87
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]92
379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2561 ]92
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]91
381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]94
382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]143
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]93
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]90
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]95
386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]85
387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]86
388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]85
389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2561 ]86
390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]81
391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]87
392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]82
393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2561 ]86
394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2561 ]82
395 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ [ 4 ม.ค. 2561 ]132
396 การเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 ม.ค. 2561 ]83
397 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน [ 29 ธ.ค. 2560 ]82
398 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อริโก้ รุ่นเครื่อง U31MMP2501SP หมายเลขเครื่อง E336MA50171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]91
399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยวิธีเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2560 ]137
400 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]88
401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจา [ 13 ธ.ค. 2560 ]72
402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]72
403 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]71
404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]67
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]74
406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2560 ]64
407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2560 ]50
408 ผลการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของ อบต.ดอนชมพู ได้แก่ อาหารจระเข้ (โครงไก่) [ 27 พ.ย. 2560 ]117
409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของ อบต.ดอนชมพู ได้แก่ อาหารจระเข้ (โครงไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2560 ]115
410 ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (อาหารจระเข้) [ 21 พ.ย. 2560 ]53
411 การจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง อบต.ดอนชมพู (อาหารจระเข้) [ 21 พ.ย. 2560 ]72
412 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2560 ]50
413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2560 ]51
414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3853 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2560 ]133
415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]106
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2560 ]92
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.ภาคเรียนที่2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2560 ]53
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2560 ]50
419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 6,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2560 ]50
420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2560 ]57
421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2560 ]48
422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ย. 2560 ]107
423 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล [ 3 พ.ย. 2560 ]48
424 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก ขนาด ๑๐ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2560 ]54
425 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางอาหารเสริม(นม) การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 1 พ.ย. 2560 ]82
426 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 1 พ.ย. 2560 ]54
427 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการรถตู้เพื่อบริการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 1 พ.ย. 2560 ]54
428 การเปิดเผยราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]53
429 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (อาหารจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2560 ]50
430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2560 ]51
431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2560 ]87
432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2560 ]52
433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2560 ]49
434 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล [ 12 ต.ค. 2560 ]54
435 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซลและแก๊สโซฮอล์ [ 5 ต.ค. 2560 ]51
436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2560 ]49
437 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (กองช่าง) [ 3 ต.ค. 2560 ]51
438 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล (สำนักปลัด) [ 3 ต.ค. 2560 ]50
439 ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [ 2 ต.ค. 2560 ]47
440 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถตู้เพื่อบริการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 2 ต.ค. 2560 ]57
441 ประกาศการเปิดเผยราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ต.ค. 2560 ]54
442 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 2 ต.ค. 2560 ]56
443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 2 ต.ค. 2560 ]55
444 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 2 ต.ค. 2560 ]53
445 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บและเข้าปกข้อบัญญัติตำบล [ 28 ก.ย. 2560 ]51
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มและคลอรีน [ 27 ก.ย. 2560 ]51
447 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางรัตน์ จันทรจิต ไปทางบ้านนายเขียว เยี่ยงกลาง [ 22 ส.ค. 2560 ]50
448 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายอุบล สุขกุล ไปทางฝายน้ำล้ม [ 22 ส.ค. 2560 ]53
449 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางธูปหอม บุญไทยกลาง ไปทางบ้านนางเกสร ชำนาญพุดซา [ 22 ส.ค. 2560 ]57
450 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองที หมู่ 6 สายจากบ้านนางแม้น จองทองหลาง ไปทางบ้านนายยนต์ กำพุฒกลาง [ 22 ส.ค. 2560 ]49
451 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จากศาลาประชาคม ไปทางฝายบึงตลาดเกวียน [ 22 ส.ค. 2560 ]50
452 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ 8 สายเลียบบึงศรีสุขไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) [ 22 ส.ค. 2560 ]50
453 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) [ 22 ส.ค. 2560 ]48
454 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 สายจากบ้านดอนตะแบงไปทางบ้านเพชร (ต่อจากถนนเดิม) [ 22 ส.ค. 2560 ]55
455 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนนคอนกรีตกลางบ้านไปทางบ้าน นางสำราญ คำกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมานิตย์ ไกรกลาง ไปทางบ้านนายปั่น กระจัดกลาง [ 22 ส.ค. 2560 ]106
456 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ส.ค. 2560 ]50
457 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านอาจารย์สร้อย สิงห์ใหม่ [ 17 ส.ค. 2560 ]56
458 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้านผู้ใหญ่มยุรี แดนงูเหลือมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง [ 17 ส.ค. 2560 ]110
459 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนางจำนอง ชอบทดกลาง ไปทางบ้านนางแม้น จองทองหลาง [ 16 พ.ค. 2560 ]101
460 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากแยกถนนมิตรภาพเข้าไปในหมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2560 ]92
461 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางดี ไปทางสามแยกหน้าบ้านนายจีระพัฒน์ เรียงสันเทียะ [ 16 พ.ค. 2560 ]96
462 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง [ 16 พ.ค. 2560 ]47
463 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 11 สายจากศาลาประชาคมไปทางหนองจอก [ 16 พ.ค. 2560 ]49
464 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายสุรินทร์ ตุ้มทอง [ 16 พ.ค. 2560 ]55
465 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายสงวน วรชมพู ไปทางบ้านนางอนันต์ ฉนำกลาง [ 19 เม.ย. 2560 ]49
466 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้ม หมู่ที่ 2 สายต่อจากถนนเดิมไปทางบ้านนางแป้น รักมิตร [ 19 เม.ย. 2560 ]50
467 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนายหวัน สินพูน ไปทางบ้านนายพรม หมายแก้วกลาง [ 19 เม.ย. 2560 ]49
468 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 สายจากบ้าน ส.อบต.บันฑิต รึกกลาง ไปทางถนนสาธารณะ [ 19 เม.ย. 2560 ]45
469 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ [ 9 มี.ค. 2560 ]46
470 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางโรงเรียนศรีสุขวิทยา [ 16 ก.พ. 2560 ]47
471 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 สายจากถนนหินคลุกไปริมหนองนา [ 16 ก.พ. 2560 ]48
472 ประกาศราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2560 ]46
473 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะระ หมู่ที่ 3 สายจากสามแยกบ้านมะระถึงสะพานบ้านมะระ [ 7 ก.พ. 2560 ]47
474 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10 [ 13 ม.ค. 2560 ]60
475 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะแบง หมู่ 9 [ 6 ม.ค. 2560 ]116
476 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ 11 [ 6 ม.ค. 2560 ]47
477 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 [ 2 ธ.ค. 2559 ]50
478 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพไปทางศาลาประชาคม บ้านมิตรภาพ หมู่ที่12 [ 21 ก.ค. 2559 ]47
479 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุเนตร แย้มกลาง (จากถนนเดิม) ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี บ้านดอนรี หมู่ที่5 [ 21 ก.ค. 2559 ]51
480 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางฉันทะนา จิตพิมาย ไปทางบ้านนางรุจาภา จงกลาง บ้านจอก หมู่ที่11 [ 21 ก.ค. 2559 ]44
481 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่1 บริเวณทางแยกทางโค้งหน้าบ้านนางประจวบ คูณกลาง ช่วงที่2 จากบ้านนายฉะอ้อน สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม)ไปทางศาลาประชาคม บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ึ7 [ 21 ก.ค. 2559 ]47
482 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมหวัง อบโตนด ไปทางบ้านนายอัษฎาวุธ รักมิตร (ต่อจากถนนเดิม) บ้านส้ม หมู่ที่2 [ 21 ก.ค. 2559 ]47
483 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดมะระ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านมะระ หมู่ที่3 [ 21 ก.ค. 2559 ]48
484 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2559 ]88
485 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางบ้านสระพรวน (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 13 มิ.ย. 2559 ]50
486 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ยันกลาง ไปทางบ้านนายประเสริฐ ยันกลาง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 [ 7 มิ.ย. 2559 ]46
487 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ ตับกลาง (ต่อจากถนนเดิม) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2559 ]92
488 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง ไปบ้านนายร่วม คุ้มภัย บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 [ 7 มิ.ย. 2559 ]48
489 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกกลางบ้าน ไปทางบึงสะแก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2559 ]103
490 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) [ 27 พ.ค. 2559 ]98
491 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู [ 2 มี.ค. 2559 ]50
492 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม (วัดศรีสุข) เลียบบึงไปโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี [ 15 ก.พ. 2559 ]51
493 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง [ 15 ก.พ. 2559 ]93
494 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ สายจากโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี ไปบ้านศรีสุข [ 15 ก.พ. 2559 ]101
495 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ สายจากโนนนางออม (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางเขตตำบลบิง [ 15 ก.พ. 2559 ]50
496 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านตามโครงการธารน้ำใจ สร้าบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา [ 11 ม.ค. 2559 ]48
497 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี ไปบ้านศรีสุข บ้านดอนรี หมู่ที่5 [ 30 ธ.ค. 2558 ]102
498 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโนนนางออม (ต่อจากถนนเดิม) ไปทางเขตตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่6 [ 30 ธ.ค. 2558 ]50
499 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางบึงสำโรง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่10 [ 30 ธ.ค. 2558 ]52
500 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนคอนกรีตเดิม (วัดศรีสุข) เลียบบึงไปโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎ์สามัคคี บ้านศรีสุข หมู่ที่8 [ 30 ธ.ค. 2558 ]99
501 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 27 พ.ย. 2558 ]101
502 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายจากบ้านดอนชมพู หมู่ที่10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 13 พ.ย. 2558 ]46
503 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2558 ]116
504 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2558 ]50
505 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 12 ต.ค. 2558 ]48
506 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนเดิม ไปคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที หมุ่ที่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]49
507 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมสร้างหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 25 ส.ค. 2558 ]45
508 ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.อบต.ดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 14 ส.ค. 2558 ]51
509 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.อบต.ดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 13 ส.ค. 2558 ]101
510 ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 29 ก.ค. 2558 ]48
511 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 28 ก.ค. 2558 ]45
512 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]106
513 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]53
514 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากทางโค้งถนนเดิม ไปบ้านนายชาครี บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 16 ก.ค. 2558 ]51
515 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 10 ก.ค. 2558 ]59
516 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างหลังคาและผ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 9 ก.ค. 2558 ]48
517 พิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากทางโค้งถนนเดิม ไปบ้านนายชาครี บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2558 ]50
518 พิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนเดิม ไปคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 [ 16 มิ.ย. 2558 ]50
519 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากทางโค้งถนนเดิม ไปบ้านนายชาครี บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 15 มิ.ย. 2558 ]51
520 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนเดิม ไปคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 [ 15 มิ.ย. 2558 ]53
521 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากทางโค้งถนนเดิม ไปบ้านนายชาครี บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 28 พ.ค. 2558 ]51
522 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนเดิม ไปคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 [ 28 พ.ค. 2558 ]45
523 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนเดิม ไปคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2558 ]56
524 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากทางโค้งถนนเดิม ไปบ้านนายชาครี บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 27 พ.ค. 2558 ]86
525 ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavemetn In - Place Recycling) สายจากบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 19 พ.ค. 2558 ]52
526 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายจากบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 18 พ.ค. 2558 ]49
527 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 15 พ.ค. 2558 ]103
528 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 7 พ.ค. 2558 ]105
529 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ๋อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายจากบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ณ บริเวณบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 29 เม.ย. 2558 ]49
530 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 27 เม.ย. 2558 ]105
531 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายจากบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ณ บริเวณบ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 20 เม.ย. 2558 ]107
532 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 17 เม.ย. 2558 ]52
533 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 25 มี.ค. 2558 ]48
534 ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 3 มี.ค. 2558 ]48
535 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 13 ก.พ. 2558 ]49
536 ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 29 ม.ค. 2558 ]47
537 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ไปบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 28 ม.ค. 2558 ]51
538 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางถนนมิตรภาพไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 14 ม.ค. 2558 ]47
539 ประกาศราคากลางโตรงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปทางทางถนนมิตรภาพ ไปบ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 30 ธ.ค. 2557 ]53
540 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 25 ก.ย. 2557 ]52
541 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ย. 2557 ]48
542 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลดอนชมพู บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]49
543 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะระ หมู่ที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2557 ]50
544 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะระ หมู่ที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2557 ]50
545 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2557 ]61
546 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระพรวน หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2557 ]100
547 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 [ 16 มิ.ย. 2557 ]113
548 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 มิ.ย. 2557 ]104
549 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 [ 16 มิ.ย. 2557 ]49
550 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 [ 16 มิ.ย. 2557 ]100
551 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้ม หมู่ที่ 2 [ 1 พ.ค. 2557 ]115
552 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 [ 1 พ.ค. 2557 ]95
553 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 [ 1 พ.ค. 2557 ]110
554 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 [ 1 พ.ค. 2557 ]106
555 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 1 พ.ค. 2557 ]105
556 ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที่ 11 [ 1 พ.ค. 2557 ]104
557 ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข ถึง บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 13 [ 24 ธ.ค. 2556 ]51
558 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนสุข - บ้านเปลาะปลอ (ช่วงที่ 1) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 [ 6 ธ.ค. 2556 ]60
559 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน [ 27 ต.ค. 2553 ]52
560 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ,หมู่ 2 ,หมู่ 3 และหมู่ 5 [ 19 มิ.ย. 2553 ]47
561 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนรี [ 19 มิ.ย. 2553 ]48
562 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนมิตรภาพบ้านดอนตะแบง หมู่ 9 [ 10 มี.ค. 2553 ]114
563 สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง [ 10 มี.ค. 2553 ]96
564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 ธ.ค. 2552 ]108
565 ประกาศรายชื่อผ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา [ 25 ธ.ค. 2552 ]99
566 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง [ 25 ธ.ค. 2552 ]104
567 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 3 ธ.ค. 2552 ]109
568 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านสระพรวน หมู่ [ 24 พ.ย. 2552 ]66
569 เอกสารแนบท้ายประกาศยกเลิก [ 24 พ.ย. 2552 ]48
570 สอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 29 พ.ค. 2552 ]95
571 ทดสอบการทำงานโปรแกรมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง [ 11 พ.ค. 2552 ]49