องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ส.ค. 2562 ]86
82 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพุทธสถานสานสัมพันธ์ของชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ส.ค. 2562 ]129
83 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]85
84 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากแยกวัดดอนชมพู ไปทางปั๊มแก๊สสบายดี บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 [ 6 ส.ค. 2562 ]143
85 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]120
86 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]85
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านมะระ หมู่ 3 และบ้านเปลาะปลอ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]94
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]91
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]87
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 พฤศจิกายน 2563) โดยปฏิบัติหน้าที่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]90
91 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]93
92 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน [ 22 ก.ค. 2562 ]85
93 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]88
94 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]89
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]86
96 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของรางวัล โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]84
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]86
98 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลดอนชมพู ทั้ง 13 หมู่บ้าน 5 โรงเรียน 8 วัด 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]89
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]83
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]88
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29