องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]135
62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) [ 9 ก.ย. 2562 ]134
63 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ 6381 [ 2 ก.ย. 2562 ]138
64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) [ 2 ก.ย. 2562 ]89
65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]84
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]144
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 27 ส.ค. 2562 ]85
68 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนายคำ ขอดวงกลาง ไปทางวัดขี้เหล็ก บ้านดอนรี หมู่ที่ 5 [ 27 ส.ค. 2562 ]139
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางบ้านนายทศพร คอกกลาง ไปทางบ้านนางชม ล้อมกลาง บ้านส้ม หมู่ 2 [ 27 ส.ค. 2562 ]149
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเก็ง อ่วยกลางไปทางศาลาประชาคม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 [ 27 ส.ค. 2562 ]87
71 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]86
72 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]86
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]89
74 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ 8508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]105
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]84
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]93
77 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]82
78 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]88
79 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]85
80 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]92
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29