องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]94
382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]143
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]93
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]90
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]95
386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]85
387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]86
388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]85
389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2561 ]85
390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]81
391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]86
392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]82
393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2561 ]86
394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2561 ]82
395 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ [ 4 ม.ค. 2561 ]132
396 การเปิดเผยราคาจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 ม.ค. 2561 ]83
397 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน [ 29 ธ.ค. 2560 ]82
398 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อริโก้ รุ่นเครื่อง U31MMP2501SP หมายเลขเครื่อง E336MA50171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]91
399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยวิธีเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2560 ]137
400 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29