องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]101
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]93
323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]102
324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2561 ]91
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]93
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]137
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]138
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]85
329 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]84
330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตัดหญ้าในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]83
331 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]83
332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสมุดจดหน่วยน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]84
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]87
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]84
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]86
336 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]134
337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]81
338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]86
339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]133
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 1 พ.ค. 2561 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29