องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบำรุงรักษาผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๓ เดือน ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]98
302 ประกศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้า-ออกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 26 มิ.ย. 2561 ]101
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]101
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]92
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของจัดทำป้ายเขตตำบลควบคุมอาคาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]139
306 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]103
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]100
308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]96
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]136
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]99
311 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ ๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2561 ]96
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2561 ]97
313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]100
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]98
315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]96
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2561 ]104
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]94
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นทีไม่จำกัด) เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]97
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2561 ]144
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]98
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29